Uitkerkse polders (Belgie)


De Uitkerke Polder is een natuurgebied in de Belgische gemeente Blankenberge, gelegen tussen Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster en Zuienkerke. Het gebied is in eigendom en beheer van Natuurpunt.

De Uitkerkse Polder is een uitgestrekt open polderlandschap zonder hagen of bomen en met veel water zoals grote plassen, grachten, veedrinkpoelen en sloten met rietkragen.

Het gebied staat vooral bekend om de verschillende vogelsoorten die hier voorkomen. Het gaat onder andere om volgende broedvogels: grutto, tureluur, scholekster, kluut en kievit. In de winter verblijven onder andere de smient, wintertaling, grauwe gans, kleine rietgans en kolgans in het gebied.

In de polder staan verschillende vogelkijkhutten, een gratis bezoekerscentrum en een uitkijktoren.[6] Het bezoekerscentrum is het hele jaar geopend en biedt onder andere een interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van de polders en de natuur die hier te vinden is. Daarnaast is er ook een onthaalruimte met informatie over de Oostkustpolder, een winkel, een bibliotheek