Smelleken


Tijdens een rondritje door Zeeland hebben we deze kleine valk kunnen spotten, langs de kustlijn.

Toch even zoekwerk moeten verrichten en bij een aantal vogelkenners om te achterhalen of we een smelleken hebben kunnen fotograferen.

Deze soort behoort bij de familie van de valken en is hier de kleinste soort. Het smelleken (Falco columbarius)volgt de trek van de kleine vogels, jaagt laag over de grond, om alzo zijn prooi te verschalken, waaronder leeuweriken, gorzen, piepers enz....

Hij gebruikt een oude nest om zijn eieren te leggen, vier tot vijf eieren per legsel. De vogel is zich stilaan terug aan het herstellen en dit door een strengere wetgeving om het gebruik van pesticiden terug te dringen.