Purperreiger


De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. In vlucht vallen de ver uitstekende poten met lange tenen op.

Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieën, die in ondiep open water gevangen worden.

De purperreiger is een zeldzame dwaalgast ten noorden van het broedgebied. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt koloniegewijs in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven  omgeving.

De foto's hier op de website betreft een jonge purperreiger.