Zangvogels

Baardmannetje
Baardmannetje
Mezen
Mezen
Grauwe vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
Gorzen
Gorzen
Braamsluiper
Braamsluiper
Zwartkeellijster
Zwartkeellijster
Boomklever
Boomklever
Grauwe klauwier
Grauwe klauwier
Bruine klauwier
Bruine klauwier
Waterspreeuw
Waterspreeuw
Groenling
Groenling
Barmsijs
Barmsijs
Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger
Mussen
Mussen
Graspieper
Graspieper
Goudhaantje
Goudhaantje
Kwikstaarten
Kwikstaarten
Matkop
Matkop
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Pestvogel
Pestvogel
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Sijsjes
Sijsjes
Bijeneters
Bijeneters
Oeverzwaluw
Oeverzwaluw
Blauwborst
Blauwborst
Buidelmees
Buidelmees
Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart
Frater
Frater
Woestijntapuit
Woestijntapuit
Veldrietzanger
Veldrietzanger