barmsijs


De barmsijs (Acanthis cabaret) is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen. Deze soort werd lang beschouwd als een ondersoort van de grote barmsijs

De vogel is 11,5 tot 12,5 cm lang, gemiddeld kleiner dan de grote barmsijs. De vogel is overwegend grijzig tot bruingeel met veel streepjes. Kenmerkend is een kleine, licht gekleurde zaadeterssnavel.

We beginnen dichtbij huis. De kleine barmsijs is een schaarse broedvogel in Nederland en op de Britse eilanden. Over het algemeen zijn ze  kleiner dan de grote barmsijs

Kreupelhout, heesterbeplanting, vooral els, wilg, lariksbossen, jeneverbes en berk. In noordelijke gebieden ook op rotsachtig terrein boven de boomgrens en op toendra’s.

Het nest is een komvormig bouwsel gemaakt van twijgen en gras, bekleed met plantaardig pluis. Er worden vier tot vijf eieren gelegd, die in 11 tot 13 dagen worden uitgebroed. Er wordt ook wel in losse kolonies gebroed. Na twee weken vliegen de kuikens uit en worden ze nog enkele dagen gevoed door beide ouders.