Goudhaantje


Een mooi moment beleefd met deze mooie vogeltjes, in het havengebied van Rotterdam (Nederland)

De goudhaantjes (Regulus regulus) zijn kleine beweeglijke vogeltjes die tussen de bladeren jacht maken op insecten. In de winter sluiten ze zich soms aan bij troepjes mezen.

Het gewone goudhaantje komt voor in Europa.

Het goudhaantje wordt 8,5 cm groot, bij een gewicht van 4 tot 7 gram. Daarmee is deze vogel, samen met het nauw verwante vuurgoudhaantje de kleinste vogelsoort in Europa.

De vogel heeft een tere snavel met een neusopening die bedekt is met veerborstels. Het bruingrijsgroene verenkleed is heel dicht met een zwart omzoomde kruinstreep, die bij het mannetje meer oranje en bij het wijfje geel is.

Het goudhaantje is een broedvogel van gemengd loof- en naaldbos, met een voorkeur voor sparrenbos. Het is een trekvogel, die overwintert in Zuid-Europa.

Jaarlijks sterft 80% en daardoor wordt een goudhaantje gemiddeld slechts 8 maanden oud.