rietzanger


Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) is een zangvogel

Het verenkleed van deze 12,5 cm lange trekvogel heeft een grijsbruine bovenzijde met donkerbruine vlekken en strepen.

De poten zijn bruin, de keel en kin zijn wit. De onderzijde, de flanken en de stuit zijn geelbruin. De wenkbrauwstreep is lichtgeel tot wit.

Ze eten vooral insecten, larven en eieren.

Mannelijke rietzangers bezetten na aankomst in het broedgebied een territorium.

Territoriale mannetjes vestigen de aandacht op zich door zang en baltsvluchten.

Rietzangers komen tijdens het broedseizoen in vrijwel geheel Europa voor.