Bonte kraai

De bonte kraai (Corvus cornix) is in de Benelux als wintergast. Het aantal overwinterende bonte kraaien in Nederland en België is de afgelopen decennia sterk verminderd. De bonte kraai is zeer nauw verwant aan de zwarte kraai.

In het grensgebied van de verspreiding van beide soorten worden regelmatig hybriden tussen zwarte en bonte kraai aangetroffen. De bonte kraaien die in Nederland broeden, vormen bijna altijd een broedpaar met een zwarte kraai.