Fazant

Een fazant (Phasianus colchicus) is een exoot in Belgie, is uitgezet voor de jacht. Het mannetje wordt 75–89 cm groot. Het mannetje is veel opvallender dan het vrouwtje. Volwassen mannetjes hebben een kastanjekleurig verenkleed met goud-bruine, zwarte en lichtblauwe markeringen. De hennen hebben een bruin verenkleed dat bescherming biedt.

In hun leefgebied eten fazanten vooral plantaardig voedsel: vruchten, bessen, gras en knoppen. In het voorjaar ook wel insecten. In agrarische ruimten profiteren fazanten van landbouwgewassen. De jongen verlaten meteen na uitkomen het nest en volgen het vrouwtje.