Koekoek

(Cuculus canorus) legt zijn ei in andermans nest, zoals bij de heggenmus, kleine karekiet, die dan op hun beurt het ei uitbroeden en de jonge koekoek groot brengen. De koekoek zit vaak op een open plek met afhangende vleugels en nauwelijks zichtbare poten

Mannetjes hebben een blauwgrijze borst, kop en bovenzijde. De witte buik met zwarte strepen is gescheiden van de blauwgrijze borst. Hun voedsel bestaat uit rupsen en insecten. Volwassen vogels verlaten het broedgebied vanaf begin juni en zitten eind juli grotendeels in Afrika. Jonge vogels vertrekken later. Ze zijn soms nog in september aanwezig.