Zomertortel

De zomertortel, (Streptopelia turtur) vroeger tortelduif genoemd, is een trekvogel die tijdens de winter meer zuidwaarts trekt.De zomertortel is familie der duiven en tortelduiven.

Het is de enige Europese duivensoort die 's winters beneden de Sahara verblijft. De soort broedt in bosschages, houtwallen, bosranden, boerenerven en fruitboomgaarden in de buurt van landbouwgebieden.