Allerlei Roofvogels

Met roofvogels worden meestal twee niet nauw aan elkaar verwante orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel.

Niet iedere roofvogel is een uitgesproken vleeseter, er bestaat ook een roofvogel die leeft van de pulp uit de vruchten van de (wilde) oliepalm, de palmgier.
Roofvogels jagen overdag, ze worden daarom ook wel dagroofvogels genoemd indien men de uilen ook tot de roofvogels rekent. In dat geval hebben uilen de groepsnaam nachtroofvogels. Uilen hebben overigens ook klauwen, maar dan met twee tenen naar voren en twee naar achteren en de kromme snavel is korter dan bij roofvogels