Lammergier

(Gypaetus barbatus), ook baardgier genoemd, is een vogel uit de haviken familie. Ze voeden zich vooral met botten uit kadavers. Door gebruik te maken van thermiek is het mogelijk om lang in de lucht te blijven. De naam "lammergier" stamt uit de tijd dat men dacht dat de vogel op lammeren en zelfs kinderen joeg. In Europa is dat een van de redenen geweest dat het dier halverwege de 20ste eeuw vrijwel is uitgestorven.

In de 21ste eeuw zijn er, ondanks allerlei beschermingsmaatregelen, een aantal bedreigingen die de soort kwetsbaar maken, zoals het uitleggen van vergiftigd aas (om roofdieren in het algemeen te bestrijden), aantasting van het leefgebied waaronder ook de plaatsing van windturbines en elektriciteitsmasten, het verstoren van broedende vogels en een verslechterd voedselaanbod door veranderingen in de manier waarop vee gehouden wordt (van extensief naar intensief).

 

Jammer genoeg heeft deze lammergier zich dood gevlogen tegen een windmolen in Nederland enkele maanden nadat deze beelden zijn gemaakt.