Scharrelaar

Een scharrelaar (Coracias garrulus) is een stevig gebouwde vogel van het formaat kauw. Het is naast de  ijsvogel en bijeneter een van de kleurrijkste vogels in ons land. Scharrelaars zitten op een uitkijkpost, zoals een telefoonpaal, een draad of tak. Vanaf deze positie kunnen ze zich op een over de grond kruipende prooi storten, waarna ze weer naar hun post terugkeren om deze op te peuzelen.

 

Scharrelaars broeden meestal alleen, soms met enkele paartjes. De broedomgeving bestaat uit land met verspreide groepen bomen, bosranden, lanen of parken. Ze broeden in bestaande holen, rots- of muurspleten. In het nest worden 4 tot 5 eieren gelegd. Beide ouders broeden, het legsel komt na 17 tot 19 dagen uit. Beide ouders zorgen voor de jongen, die na 25 tot 30 dagen uitvliegen.