Steenuil

Een steenuil (Athene Noctua) is de kleinste uil van Vlaanderen. Hij valt op door zijn gedrongen gestalte, felle ogen en witte wenkbrauwstrepen. De bovenzijde is bruingrijs, dicht witgevlekt en -gestreept. De onderzijde is lichtgrijs met donkere brede strepen. De steenuil heeft een onduidelijke en afgeplatte, brede kop met gele ogen. In de vlucht vertoont de bovenzijde witte druppelvormige vlekken. De vleugels zijn kort en rond. De staart is kort. De steenuil is op de dwerguil na de kleinste uil in de Benelux.

Het mannetje wordt ongeveer 180 gram, het vrouwtje weegt ongeveer 200 gram. Het voedsel van de steenuil is aangepast aan zijn grootte: hij vangt wel muizen als, maar ook veel regenwormen, kevers en andere insecten en kikkers of jonge vogels. Soms verrast de steenuil prooien die relatief groot zijn ten opzichte van zijn eigen formaat, zoals ratten. Hij heeft verschillende jachttechnieken, zoals observeren vanaf een paaltje, over de grond lopen en rennen of jagen vanuit een lage vlucht.