Wulp

De wulp (Numenius arquata) is een grote steltloper. Leeft in halfopen tot open terreinen en zoekt zijn voedsel met zijn dunne snavel in de grond. leeft ook lans de kusten. De naar beneden gebogen snavel is 9 tot 15 cm lang, die bij de vrouwtjes langer is dan bij de mannetjes. Het verenkleed is licht van kleur, met donkerbruine verticale strepen over het gehele lichaam. Hij lijkt op de regenwulp.De wulp is een trekvogel. 

In tegenstelling tot andere steltlopers leeft de wulp niet alleen in natte, maar ook in droge gebieden. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp dieper in de bodem dan de andere steltlopers. Het voedsel van de wulp bestaat uit regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren en andere ongewervelde dieren. Wulpen broeden zo mogelijk jaar na jaar op dezelfde plek en jonge paren hebben een voorkeur voor een nestplek in de streek waar ze geboren zijn.