Scholekster

(Haematopus ostralegus). Voor het eerst scholeksters aanschouwd in Zeeland. Het zijn zwart-witte steltlopers. Besteden weinig tijd aan het maken van hun nest, een kuiltje in het zand bekleed met wat schelpjes, steentjes en wat gras. De jongen worden gevoerd door de ouders. Eten vooral schelpdieren, krabben enz….alsook regenwormen, insecten.

De scholekster komt het hele jaar door voor aan de kusten van de Noordzee en van de Ierse Zee. Broedvogels uit noordelijke gebieden (Scandinavië en IJsland) trekken in de winter naar het zuiden. Veel vogels overwinteren langs de Noordzee en de Britse eilanden. Anderen trekken naar Spanje en Afrika. Rond de Middellandse Zee komen kleinere populaties voor.