Grote stern

Een Grote stern (Thalasseus sandvicensis) is een watervogel die voorkomt in Nederland. Het is een grote vogel met een lange, slanke snavel en een wit verenkleed met zwarte tekening op de vleugels en rug. De Grote stern broedt op zandige, onbegroeide eilanden en legt meestal 2-3 eieren. Tijdens de broedperiode kunnen Grote sterns behoorlijk agressief zijn

Om hun nest te beschermen tegen indringers. Na het broedseizoen trekken ze naar het zuiden en komen ze terug naar Nederland om te overwinteren. Grote sterns zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van kustgebieden en worden nauwlettend gevolgd door natuur beschermingsorganisaties.