IJslandse grutto

De IJslandse grutto (Limosa limosa islandica) is een trekvogelsoort die in IJsland broedt en overwintert op verschillende locaties in Europa, Afrika en Azië. Het staat bekend om zijn lange afstandsvluchten en indrukwekkende migratiepatronen. De IJslandse grutto is in veel landen een beschermde diersoort. De IJslandse grutto heeft specifieke gewoonten en gedragingen als het gaat om zijn manier van leven. Tijdens het broedseizoen, dat meestal in de zomermaanden plaatsvindt, kiest de IJslandse grutto waterrijke gebieden zoals moerassen, weiden of toendra's als zijn favoriete nesthabitat. Hij bouwt zijn nest op de grond, meestal op een goed verborgen locatie tussen de vegetatie of in de buurt van waterbronnen. 

 

Het vrouwtje IJslandse grutto legt een legsel eieren, meestal vier, en zowel het mannetje als het vrouwtje broeden ze om de beurt uit. Incubatie duurt ongeveer drie tot vier weken totdat de eieren uitkomen. Zodra de kuikens uitkomen, zijn ze relatief onafhankelijk en kunnen het nest verlaten. De IJslandse grutto voedt zich met een verscheidenheid aan ongewervelde dieren, zoals insecten, wormen en weekdieren, die hij vindt in zijn waterrijke habitats. Hij gebruikt zijn lange snavel om de grond of ondiep water te onderzoeken om zijn prooi te lokaliseren. Buiten het broedseizoen trekt de IJslandse grutto naar verschillende streken, waar hij geschikte foerageergebieden en mildere klimaten kan vinden.