Knobbelzwaan

Knobbelzwanen (Cygnus olor) zijn grote vogels met een lange hals. Ze zijn zwaar en stijgen moeizaam op. Bij het opstijgen trappelen ze met de poten en slaan ze krachtig met de vleugels. Ze lopen met een waggelende gang. Het voedsel bestaat meestal uit waterplanten, die gezocht worden in ondiep water.

 

Hierbij komt hun lange hals goed van pas. Bij gebrek aan planten eet een zwaan ook wel kleine vissen zoals voorns.Bij zwanen is er geen verschil in verenkleed tussen hetmannetje en vrouwtje.Een zwaan leeft in het wild ongeveer 20 jaar.