Zeekoet

Zeekoeten (Uria aalge) zijn echte zeevogels die zelden in het binnenland te zien zijn. Met uitzondering van de broedtijd, blijven ze hun hele leven op zee en alleen om te broeden komen ze aan land. Doordat ze, net als duikers en futen, veel op het water zwemmen en minder vliegen zoals stormvogels en meeuwen, vallen er veel olieslachtoffers door de olie afkomstig van scheepvaart.

Zeekoeten zijn aan zout water gebonden en je vind ze op open zee. Ze zijn bestand tegen flinke kou, het zoute zeewater, en kunnen goed duiken. Zeekoeten komen alleen aan land om in kolonies op kliffen te broeden. Op smalle richels staan de zeekoeten met duizenden zij aan zij. Ze bouwen geen nest, hun enige ei broeden ze tussen hun poten uit. Foto's genomen op Helgoland.