Kievit

De kievit (Vanellus vanellus) is een bekende weidevogel in Europa en de vogel broedt en brengt de jongen groot, op open terreinen langs de kust en op gras- en akkerlanden. Kieviten hebben een erg sterke drang naar een eigen territorium. Het vrouwtje mag blijven om te broeden en de rest moet weg wezen. Roofvogels worden gezamenlijk door vele kieviten verjaagd.

Met een spanwijdte van de vleugels, is de kievit 67 tot 76 centimeter lang en zonder uitgeslagen vleugels, zo’n 28 tot 31 centimeter. De vlucht van de kievit is met regelmatige en flapperende slagen van de vleugels. De kievit is ongeveer tussen de 150 gram en 300 gram zwaar. Het voedsel bestaat uit op de grond levende insecten (larven), regenwormen, slakjes, kleine hoeveelheden zaden en ander plantaardig materiaal.