Kleine plevier

De Kleine plevier (Charadrius dubius) is een vrij schaarse broedvogel die na de broedtijd naar het zuiden trekt. Het is namelijk een echte pioniersoort die van 'kale' grond houdt zoals dat opgespoten zand, nieuwe bouwterreinen, geplagde heide of afgravingen. Zodra die begroeid raken, worden ze weer verlaten. Het nest is een ondiep kuiltje in de grond, gevoerd met wat steentjes of plantaardig materiaal.

 

 Het ligt open en bloot in het kale terrein, maar de 4 eieren hebben een uitstekende schutkleur. Beide ouders nemen het broeden en verzorgen van hun jongen voor hun rekening. Het voedsel van de Kleine Plevier bestaat uit insecten, larven, kleine schaaldieren en wormen.