Morinelplevier

Een Morinelplevier (Charadrius morinellus) ook bekend als de Eurasian Dotterel, is een trekvogel die broedt in bergachtige gebieden van Europa en Azië. Ze hebben een opvallend verenkleed met een kenmerkende zwarte buikband en een oranje keel. Morinelpleviers voeden zich voornamelijk met insecten, zaden en bessen. Ze leven in open bergachtige gebieden met schaarse vegetatie.

 

Deze vogels broeden op de grond en leggen meestal een klein aantal eieren. Beide ouders helpen bij het broeden en zorgen voor de jongen totdat ze zelfstandig genoeg zijn. Morinelplevieren staan bekend om hun lange afstandstrek in de herfst en lente, waarbij ze grote afstanden afleggen tussen hun broedgebieden en overwinteringsgebieden.