Barmsijs

De Zwartkeellijster (Turdus atrogularis) broedt in het noorden van Siberie en komt slechts zeer sporadisch voor in West-Europa. Het mannetje heeft een zwarte

keel en borst, het vrouwtje is bruingrijs en gestippeld op de borst.Sporadisch is deze wintergast in Nederland gespot.