Bergfluiter

De bergfluiter (Phylloscopus bonelli) is een zangvogel, een vrij kleine boszanger. Zijn grootte varieert tussen 10 centimeter en 12 centimeter. Een kenmerk is zijn gelige stuit en verder is de vogel grijsbruin en licht grijs van onder.

Leeft vooral in open bossen, eikenbossen. Het is een trekvogel die in Europa broedt en in de winter naar Afrika trekt. Hier bij ons is het een zeer zeldzame broedvogel. Deze mooie zangvogel in Zeeland kunnen fotograferen.