Cetti's zanger

De Cetti's zanger (Cettia cetti) is een kleine zangvogel. De kleur is van roodbruin naar grijswit. Deze zangvogel zijn de relatief brede staart en korte ronde vleugels. Je hoort hem eerder dan je hem te zien krijgt door zijn karakteristieke zang. Dichte begroeiing in de buurt van water is deze mooie zangvogel te bewonderen.

 

Het is een vogel van dichte vegetatie in de buurt van water, maar niet in water. Het vrouwtje broedt alleen, maar beide ouders verzorgen de jongen. Vaak volgt er een tweede legsel. De Cetti's zangers eten bessen. De aantallen zijn in stijgende lijn in België