Kuifleeuwerik

Een kuifleeuwerik (Galerida cristata) is een vogel uit de familie van de zangvogels. Deze vogel heeft een bruine gevlekte borst. Op de kop prijkt een goed zichtbare kuif, waarvan de veren achter de kop uitsteken.Zijn  voedsel bestaat uit rupsen, sprinkhanen en regenwormen. Soms eet de kuifleeuwerik ook zaden.

 

Hun nest bouwen ze in de schaduw van struiken of een kluit aarde. Het legsel bestaat uit drie tot vijf eieren, die door het vrouwtje 11 tot 13 dagen worden bebroed. Beide ouders zorgen voor de jongen. Kuifleeuweriken zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn.