Sprinkhaanzanger

De sprinkhaanzanger (Locustella naeva) broeden in een groot deel van Europa en West-Azië, ook in Nederland en België, ze overwinteren in tropisch Afrika en India. Ze komen voor in duingebieden, weilanden met sloten en aan de rand van moerassen met lage begroeiing en riet. 

Hun zang bestaat uit een langdurig, door korte pauzes onderbroken gesnor, als van een sprinkhaan. De lichaamslengte bedraagt 13 cm. Het verenkleed heeft een vuilwitte onderzijde en een gestreepte bruine bovenzijde en kruin. Verder heeft de vogel vleeskleurige poten.