Tapuit

De tapuit (Oenanthe oenanthe)  is een opvallend gekleurde, zangvogel van open gebied. Tapuiten leven vooral op de grond in duinen en heidevelden. Ze broeden in holen, vaak een konijnenhol. Zowel volwassen vogels als jongen eten insecten en andere kleine diertjes.

 

Dat wordt liefst op schaars begroeide plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen. Deze soort is als broedvogel uit Vlaanderen omzeggens verdwenen.