Waterspreeuw

De waterspreeuw (Cinclus cinclus) behoort bij de families van de zangvogels. De naam doet vermoeden dat de waterspreeuw in de familie van de spreeuwen thuis hoort, maar dit is niet het geval. Waterspreeuwen zijn vogels die langs snelstromende rivieren en beken gevonden kunnen worden. In het oosten van België vrij algemeen, maar in Nederland zeldzaam. De waterspreeuw is ongeveer 17 à 20 cm groot. Ze zijn compact gebouwd, met sterke poten en een korte staart die soms wat opgezet is.

 

De vlucht is rechtlijnig, met snelle vleugelslagen. De ogen van de waterspreeuw  zijn afgeschermd met een transparant membraan, dat als een soort "duikbril" fungeert. Waterspreeuwen gebruiken hun vleugels om onder water te zwemmen en kunnen over de bodem lopen. 's Winters vaak langs de rand van het ijs onder water duikend. Zoekt zijn voedsel tussen kiezels op de bodem van rivieren en beken.