oeverzwaluw

De oeverzwaluw (Riparia riparia) is een zangvogel uit de familie van de zwaluwen. Hij behoort tot de meest wijdverspreide zwaluwsoort en is te vinden in waterrijke gebieden, waar hij zich voedt met kleine insecten en broedt in zelfgegraven tunnels in rivieroevers. 

De oeverzwaluw is een sociale vogel en brengt een groot deel van zijn leven door in het gezelschap van andere zwaluwsoorten.

De oeverzwaluw broedt in kolonies in tunnels van tien centimeter tot ruim een meter

tot ruim een meter, die hij uitgraaft in zand of grind in steile oevers en afgravingen

Over het algemeen wordt elk jaar een nieuw nest uitgegraven, maar het komt voor dat een oeverzwaluw een oud nest verder uitgraaft voordat hij deze gebruikt voor een nieuw broedjaar. Het aantal nesten in een broedkolonie varieert van een tiental tot enkele honderden. Bij een grote kolonie bevinden de holtes dicht op elkaar om ruimte te besparen. Het nest wordt met stro en veren in een ruimte aan het eind van de gegraven tunnel gebouwdboerenzwaluw

Huiszwaluw