Haas

De haas (Lepus europaeus), ook wel Europese haas genoemd om onderscheid te maken met andere hazensoorten, is een zoogdier, dat net als onder andere het konijn tot de orde der haasachtigen behoort. Verder hebben ze relatief grote achterpoten, lange oren, grote ogen en terugtrekbare huidflapjes voor de neusgaten.

De haas is een planteneter en voedt zich met jonge grassen, granen, onkruiden en allerlei akkergewassen. Overdag houdt de haas zich schuil in een zelfgegraven ondiep kuiltje in de grond. De haas komt algemeen voor op de open gras- en landbouwgebieden van Europa en aangrenzende delen van Azië.